Tin tức - Sự kiện

Yêu cầu báo giá số 264/YCBG-PSTW ngày 29/02/2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hoá chất

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 263/YCBG-PSTW ngày 28/02/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 262/YCBG-PSTW ngày 28/02/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 257/YCBG-PSTW ngày 28/02/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 255/TB-PSTW ngày 28/02/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 254/YCBG-PSTW ngày 28/02/2024

Kính gửi: Các nhà thầu tham gia báo giá

Chi tiết

Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học Y-Dược Thái Bình và Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Sáng ngày 23/02/2024, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Trường Đại học Y-Dược Thái Bình và Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã ký kết hợp tác trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh.

Chi tiết