Tin tức - Sự kiện

Thư mời chào giá số 426 ngày 29/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua hóa chất phục vụ chuyên môn cho Khoa Vi Sinh

Chi tiết

Thư mời chào giá số 425 ngày 29/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm hóa chất dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp phục vụ chuyên môn cho Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Chi tiết

Thư mời chào giá số 424 ngày 29/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua vật tư y tế tiêu hao phục vụ chuyên môn cho Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức

Chi tiết

Thư mời chào giá số 419 ngày 29/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu sửa chữa, hiệu chỉnh trang thiết bị y tế là Lồng ấp trẻ sơ sinh

Chi tiết

Thư mời chào giá số 371 ngày 22/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao cho Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức

Chi tiết

Thư mời chào giá số 339 ngày 20/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu thuê đơn vị tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX; đơn vị thẩm định kế hoạch LCNT, thẩm định HSYC ..

Chi tiết

Thư mời chào giá số 295 ngày 10/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp dịch vụ bảo dưỡng Máy nhuộm tiêu bản tự động

Chi tiết

Thư mời chào giá số 285 ngày 10/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu thay thế linh kiện cho máy monitor

Chi tiết