Tin tức - Sự kiện

Yêu cầu báo giá số 264/YCBG-PSTW ngày 29/02/2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hoá chất

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 263/YCBG-PSTW ngày 28/02/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 262/YCBG-PSTW ngày 28/02/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 257/YCBG-PSTW ngày 28/02/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 255/TB-PSTW ngày 28/02/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 254/YCBG-PSTW ngày 28/02/2024

Kính gửi: Các nhà thầu tham gia báo giá

Chi tiết

Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học Y-Dược Thái Bình và Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Sáng ngày 23/02/2024, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Trường Đại học Y-Dược Thái Bình và Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã ký kết hợp tác trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh.

Chi tiết

Hơn 400 đơn vị máu được tiếp nhận tại chương trình hiến máu tình nguyện “ blouse trắng – trái tim hồng” Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Sáng ngày 23/02/2024, Bệnh viện Phụ sản Trung ương phối hợp Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tổ chức thành công ngày hội hiến máu tình nguyện với thông điệp “Hiến máu vì sức khoẻ bà mẹ và trẻ sơ sinh”.

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 234/YCBG-PSTW ngày 21/02/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 233/YCBG-PSTW ngày 21/02/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 232/YCBG-PSTW ngày 21/02/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 231/YCBG-PSTW ngày 21/02/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 230/YCBG-PSTW ngày 21/02/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Dịch vụ Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình qua điện thoại

Dịch vụ Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình qua điện thoại của Trung tâm Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình bệnh viện Phụ Sản Trung ương