Tin tức - Sự kiện

Thư mời chào giá số 441 ngày 31/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm hóa chất dùng cho khoa Huyết học

Chi tiết

Thư mời chào giá số 440 ngày 31/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác chuyên môn tại khoa Đẻ

Chi tiết

Thư mời chào giá số 439 ngày 31/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm vật tư tiêu hao dùng cho Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Chi tiết

Thư mời chào giá số 431 ngày 30/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm thiết bị y tế dùng cho khoa Đẻ

Chi tiết

Thư mời chào giá số 419 ngày 29/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu sửa chữa, hiệu chỉnh trang thiết bị y tế là Lồng ấp trẻ sơ sinh

Chi tiết

Thư mời chào giá số 417 ngày 28/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác chyên môn tại Đơn vị chống đau

Chi tiết