Tin tức - Sự kiện

Yêu cầu báo giá số 1519 ngày 22/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1520 ngày 22/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1516 ngày 22/09/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp Dịch vụ Thẩm định KHLC nhà thầu cho gói thầu

Chi tiết

Thư mòi chào giá số 1515 ngày 22/09/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đang có nhu cầu sửa chữa hệ thống thang máy nhà G2

Chi tiết

Quyết định số 2301/QĐ-PSTW ngày 20/09/2023

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp thuốc cho hệ thống nhà thuốc của Bệnh viện Phụ Sản Trung ương năm 2023

Chi tiết

Thư mời chào giá các gói thực phẩm, hàng hóa số 1489 ngày 21/09/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm các gói thực phẩm hàng hóa cho khoa dinh dưỡng

Chi tiết