Thư mời chào giá số 775 ngày 29/05/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm hàng hóa văn phòng phẩm cung cấp cho các khoa phòng trung tâm

KHAI MẠC HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA VIỆT PHÁP LẦN THỨ 23 NĂM 2023

Tối 14/8, tại Hà Nội, Hội nghị Sản Phụ khoa Việt-Pháp lần thứ 23 do bệnh viện Phụ sản Trung ương chủ trì tổ chức chính thức khai mạc.