Thư mời chào giá số 439 ngày 31/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm vật tư tiêu hao dùng cho Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn