Thư mời chào giá số 431 ngày 30/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm thiết bị y tế dùng cho khoa Đẻ