Thư mời chào giá số 419 ngày 29/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu sửa chữa, hiệu chỉnh trang thiết bị y tế là Lồng ấp trẻ sơ sinh