Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 10/2021 (từ 01/10/2021 đến ngày 25/10/2021)

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 10/2021 (từ 01/10/2021 đến ngày 25/10/2021)